• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy làm đồng bộ

  Toán & tin

  bộ động bộ hóa
  channel synchronizer
  bộ đồng bộ hóa kênh
  master synchronizer
  bộ đồng bộ hóa chính
  bộ tạo động bộ
  mạch đồng bộ hóa

  Xây dựng

  máy đồng bộ hóa

  Điện

  máy chỉ đồng bộ

  Kỹ thuật chung

  bộ đồng bộ hóa
  channel synchronizer
  bộ đồng bộ hóa kênh
  master synchronizer
  bộ đồng bộ hóa chính
  bộ tạo đồng bộ
  mạch động bộ hóa
  máy chỉ động bộ
  máy đồng bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X