• /si´nə:dʒik/

  Thông dụng

  Tính từ
  Hiệp trợ; hiệp lực
  synergic muscles
  các cơ hiệp trợ
  Điều phối; đồng vận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X