• /´siηgəmi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính hợp giao; hợp giao tử
  Sự sinh sản hữu tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X