• /si´nɔnimi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính đồng nghĩa
  Sự dùng từ đồng nghĩa để nhấn mạnh
  Bảng từ đồng nghĩa
  Bài khảo luận về từ đồng nghĩa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính đồng nghĩa

  Kỹ thuật chung

  đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X