• /´siriηks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều syrinxes, .syringes

  (âm nhạc) cái khèn
  (khảo cổ học) đường hầm (trong lăng các vua Ai-cập)
  (giải phẫu) vòi ớt-tát
  (động vật học) minh quản (chim)
  (giải phẫu) chỗ rò, đường rò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X