• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Co bóp

  Oxford

  Adj.

  (esp. of the heart) contracting and dilating rhythmically;pulsatory (cf. SYSTOLE, DIASTOLE). [LL systalticus f. Gksustaltikos (as SYN-, staltos f. stello put)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X