• Toán & tin

    tài nguyên hệ thống

    Giải thích VN: Trong Microsort Windows, đây là một khu vực nhớ đặc biệt được dành riêng để lưu trữ những thông tin về cửa sổ mở và các đối tượng do các chương trình Windows tạo ra.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X