• Đơn vị

    Viết tắt

    Đơn vị tương đương 20 foot (Twenty-foot equivalent unit)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X