• /tə'betik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) bệnh tabet; do bệnh tabet
  Mắc bệnh tabet

  Danh từ

  Người mắc bệnh tabet

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc tabes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X