• / teil/

  Thông dụng

  Danh từ
  Lạng (đơn vị trọng lượng của Trung quốc)
  a tael of gold
  một lạng vàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X