• /tæfreil/

  Thông dụng

  Cách viết khác tafferel

  Danh từ

  Lan can quanh đuôi tàu, thuyền

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  lan can thượng tầng đuôi (đóng tàu)

  Kỹ thuật chung

  lan can
  hàng rào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X