• /'teillait/

  Thông dụng

  Cách viết khác tail-lamp

  Danh từ

  Đèn hậu (đèn đỏ ở đằng sau xe ô tô...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đèn sau, đèn hậu

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đèn sau, đèn hậu

  Toán & tin

  đèn hậu, đèn lái

  Kỹ thuật chung

  đèn hậu

  Giải thích VN: Đèn ở sau xe, đèn lái.

  đèn lái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X