• / 'teiləpi:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần cuối; phần kết
  (in) hình vẽ cuối chương sách
  (nhạc) giá căng dây đàn (đàn viôlông...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X