• /'teilpi:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hoạ tiết (hình trang trí in ở chỗ trống cuối một chương)
  Chốt mắc dây (ờ đàn viôtlông, đàn nguyệt...)
  Phần thêm vào cuối cái gì để kéo dài nó ra hoặc để cho nó hoàn toàn chỉnh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dầm đỡ một đầu

  Kỹ thuật chung

  khớp lồng ống
  minh họa cuối chương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X