• /,tændʒə'biləti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính có thể sờ mó được
  (nghĩa bóng) tính đích thực, tính xác thực, tính rõ ràng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X