• Điện

    đặc tính điện trở

    Giải thích VN: Giảm tuyến tính theo vị trí quay của con chạy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X