• /'tæsl/

  Thông dụng

  Danh từ
  Quả tua, núm tua (túm sợi buộc ở một đầu của gối, khăn trải bàn, mũ.. để trang trí)
  Dải làm dấu (khi đọc sách)
  (thực vật học) cờ; cụm hoa hình đuôi sóc (cụm hoa đực ở cây ngô)
  Ngoại động từ
  Trang sức bằng núm tua, kết tua
  Bẻ cờ (ở cây ngô)
  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X