• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất căng, tính chất không chùng (của dây thừng..)
  Tình trạng tốt, sự hoàn hảo (của tàu, thuyền)
  Sự căng thẳng; tình trạng căng thẳng (của cơ, thần kinh)

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  độ căng, mức độ căng

  Xây dựng

  căng [tính căng ]

  Cơ khí & công trình

  mức độ căng
  tính căng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X