• /tɔ:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ
  Thuộc trắng (thuộc da mà không dùng chất tanin, chỉ nhúng vào nước muối pha phèn)
  Danh từ
  Hòn bi
  Trò chơi bi
  Đường giới hạn (trong trò chơi bi)

  Noun

  a choice or fancy marble used as a shooter.
  a game in which marbles are arranged in the center of a circle drawn or scratched on the ground
  the object being to knock out as many as possible from the circle; ringer.
  Also
  taw line. the line from which the players shoot.

  Verb (used without object)

  to shoot a marble.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X