• /tæk´sɔnəmi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân loại, phép phân loại, trường hợp phân loại (nhất là trong sinh vật)
  Nguyên tắc phân loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X