• /´ti:tʃəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể truyền đạt được (về một vấn đề)
  Có thể học hỏi được (người)
  Có thể dạy dỗ được, có thể dạy bảo được, dễ bảo, dễ dạy (người)
  Có thể giảng dạy được
  teachable thing
  điều có thể giảng dạy được


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  trainable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X