• /´tiə¸dʌkt/

  Thông dụng

  Danh từ
  (giải phẫu) ống nước mắt, ống lệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X