• /ti:'təʊtl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (viết tắt) TT bài rượu; chống uống rượu
  teetotal society
  hội những người chống tệ uống rượu
  (thông tục) toàn bộ, toàn thể, đầy đủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X