• /temp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhân viên tạm thời (nhất là thư ký)

  Nội động từ

  (thông tục) làm công việc tạm thời
  Viết tắt
  Nhiệt độ ( temperature)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhân viên tạm thời
  tạm

  Kinh tế

  nhân viên lâm thời
  thư ký tạm thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X