• /´temptə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người xúi giục
  Người cám dỗ, người quyến rũ
  ( the Tempter) Ma vương, quỷ xa tăng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X