• Ô tô

    mẫu lái

    Giải thích VN: Đây là phương pháp hoặc chương trình lái để đo mức tiêu hao nhiên liệu trong những điều khiện nhật định, ví dụ khi làm đủ nhiệt tăng tốc, vòng giảm tốc và tăng tốc...

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X