• /´tentə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người coi máy
  (ngành dệt) khung căng (vải)

  Xem tenter-hook

  (phương ngữ) người gác; người canh gác
  Người giúp (phụ) việc

  Động từ

  Căng vải lên khung

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Khung căng (vải)

  Khung căng (vải)

  Xây dựng

  khung căng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X