• /ti'nju:əti/

  Thông dụng

  Cách viết khác tenuousness

  Danh từ

  Tính chất nhỏ, tính chất mảnh (sợi chỉ, dây...)
  Tính mong manh, tính hời hợt (của sự phân biệt..)
  Tính chất ít, tính chất loãng (của khí...)
  (nghĩa bóng) tính chất giản dị, tính chất thiếu hoa mỹ (của văn chương)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mảnh [tính mảnh]

  Cơ - Điện tử

  Tính loãng, độ loãng, tính chất mảnh, độ mảnh

  Cơ khí & công trình

  tính loãng (khí)
  tính mảnh

  Hóa học & vật liệu

  độ loãng
  độ tinh tế

  Kỹ thuật chung

  độ chân không
  độ mịn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X