• /´tə:səl/

  Thông dụng

  Cách viết khác tiercel

  Danh từ

  Chim ưng đực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X