• /´tə:snis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất ngắn gọn; tính chất súc tích, sự dùng ít từ (văn)
  Tính chất cụt ngủn, tính chất cộc lốc; sự ít lời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X