• /´tetræd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ bốn, nhóm bốn
  (hoá học) nguyên tố hoá trị bốn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số bốn

  Y học

  tứ tử

  Điện lạnh

  bậc bốn

  Kỹ thuật chung

  hóa trị bốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X