• /¸tetrə´hi:drəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) (thuộc) khối bốn mặt, tứ diện
  tetrahedral coordinates
  toạ độ tứ diện
  tetrahedral function
  hàm tứ diện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) tứ diện

  Cơ - Điện tử

  (adj) (thuộc) tứ diện

  (adj) (thuộc) tứ diện

  Điện

  có dạng tứ diện

  Kỹ thuật chung

  khối tứ diện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X