• Hoạt động của Beo u
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Beo u
   Tên thậtKathy
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   2 of 2
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.53/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 257

   1/ Vui lòng không "xin mod" 2/ không ai treo bạn nếu như bạn có nhu cầu chính đáng (hỏi, chia sẻ, v.v..) và tự [!] để giúp mọi người tự quản. Nếu như bạn lạm dụng, spam vô tư, lấn chỗ, đẩy câu người khác thường xuyên thì dĩ nhiên có vấn đề. Quan trọng ở đây là forum của bạn, chẳng có thể chế ngoài Rừng ra để bạn phải xin phép, vì tài nguyên bạn lấy đi là ảnh hưởng tập thể. Tóm lại, xin R thôi nhé, mod chẳng có gi hay là gì để xin. Tks.

   Đã gửi cách đây 3859 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Thanh80s
   • V15//Currently 3.09/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 3.1
   Số bình chọn : 11

   Béo ú oi, sao bạn khó tính thế, lỡ may trong từ điển của bạn í hem có từ mà bạn ý cần tìm thì seo.

   Đã gửi cách đây 4770 ngày