• Hoạt động của Dawnd
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Dawnd
   Tên thậtNguyễn Dương Bình Minh
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   5 of 45
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Dawnd
   • V15//Currently 4.47/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 38

   ak ak ak :))

   Đã gửi cách đây 3784 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.49/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 49

   Miệng thì nói quan tâm, nhiệt huyết, xây dựng. Ngồi ngoài chỉ trích, đòi hỏi phải như thế này thế nọ, thời gian người khác bỏ ra. Nghe tưởng hay, mà thục tế là không biết tự trọng, vô ý thức, ích kỷ, và đạo đức giả.

   Quan tâm gì khi tôi thích spam thì tôi spam? Kệ cha ai có nhu cầu, 15 chỗ đăng là của tôi. Nhiệt huyết gì khi chẳng xem ai ra gì, muốn đôi co khích bác thì mang không gian chung ra ỉa rồi đái?

   Xây dựng, tự trọng gì mà ăn nói, đùa giỡn với đám đông như chợ cá? Xây dựng gì cho tập thể khi cho phép cá nhân lề mề, hành xử vô ý thức, chẳng trọng ai? Ngoài đời những cái đó chưa đủ cho em? Vạch cu ra đái trên cầu, quăng rác đầy đường, của công thì mang ra ăn nhậu, vợ con thì đánh đập chửi bới chưa đủ chăng? Em nghĩ gốc gác của những hành xử đó từ đâu ra???. Mới hôm qua hay qua cả một quá trình lề mề từ nhỏ tới lớn và được nuôi dưỡng bởi một xã hội vô cảm, vô thứcthái độ em là tiêu biểu -- sao cũng được, đó là chuyện nhỏ?

   Tự trọng, ý thức gì khi đòi hỏi cái chung phục tùng cái riêng? Chẳng tuân thủ tôn chỉ, bị kỷ luật thì la làng như ai đó cướp gì đó quý giá lắm.

   Nếu biết nghĩ tới người khác thì đã bỏ công ra nhắc nhở, bảo vệ cho người khác. Vào hưởng thụ, còn ngồi đó dòi hỏi "mềm mại", hơn nữa sẽ xét "vô ý" hay "cố ý", chẳng là đạo đức giả?

   Trước khi mở miệng ra đòi hỏi, nói này nói nọ, suy nghĩ cho kỹ xem, thật sự em đang đòi hỏi gì và đóng góp gì cho thái độ và tư tưởng mà là gốc gác ảnh hưởng đến cuộc sống chung quanh em, nghĩ cho thấu đáo vào.

   Muốn thấy thay đổi thì hành động tích cực vào, dù chỉ là hành động bé nhỏ ở một nơi bé nhỏ

   P.S.

   Vì anh nghĩ em có cái tâm, anh mới viết cho em. Với lũ chó sủa càn trên FB, anh chẳng lý do gì bỏ thời gian tốn công. Không nói là vì quá khinh rẻ thái độ và bản chất bọn nó, chứ chẳng phải là chúng hay ho gì.

   Mấy chục năm, gia đình, xã hội, và học đường chẳng giáo dục để họ có được ý thức, chẳng lẽ anh làm được? :-)

   Đã gửi cách đây 3861 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.49/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 49

   Miệng thì nói quan tâm, nhiệt huyết, xây dựng. Ngồi ngoài chỉ trích, đòi hỏi phải như thế này thế nọ, thời gian người khác bỏ ra. Nghe tưởng hay, mà thục tế là không biết tự trọng, vô ý thức, ích kỷ, và đạo đức giả.

   Quan tâm gì khi tôi thích spam thì tôi spam? Kệ cha ai có nhu cầu, 15 chỗ đăng là của tôi. Nhiệt huyết gì khi chẳng xem ai ra gì, muốn đôi co khích bác thì mang không gian chung ra ỉa rồi đái?

   Xây dựng, tự trọng gì mà ăn nói, đùa giỡn với đám đông như chợ cá? Xây dựng gì cho tập thể khi cho phép cá nhân lề mề, hành xử vô ý thức, chẳng trọng ai? Ngoài đời những cái đó chưa đủ cho em? Vạch cu ra đái trên cầu, quăng rác đầy đường, của công thì mang ra ăn nhậu, vợ con thì đánh đập chửi bới chưa đủ chăng? Em nghĩ gốc gác của những hành xử đó từ đâu ra???. Mới hôm qua hay qua cả một quá trình lề mề từ nhỏ tới lớn và được nuôi dưỡng bởi một xã hội vô cảm, vô thứcthái độ em là tiêu biểu -- sao cũng được, đó là chuyện nhỏ?

   Tự trọng, ý thức gì khi đòi hỏi cái chung phục tùng cái riêng? Chẳng tuân thủ tôn chỉ, bị kỷ luật thì la làng như ai đó cướp gì đó quý giá lắm.

   Nếu biết nghĩ tới người khác thì đã bỏ công ra nhắc nhở, bảo vệ cho người khác. Vào hưởng thụ, còn ngồi đó dòi hỏi "mềm mại", hơn nữa sẽ xét "vô ý" hay "cố ý", chẳng là đạo đức giả?

   Vì anh nghĩ em có cái tâm, anh mới viết cho em. Với lũ chó sủa càn trên FB, anh chẳng lý do gì bỏ thời gian tốn công. Không nói là vì quá khinh rẻ thái độ và bản chất bọn nó, chứ chẳng phải là chúng hay ho gì.

   Mấy chục năm, gia đình, xã hội, và học đường chẳng giáo dục để họ có được ý thức, chẳng lẽ anh làm được? :-)

   Trước khi mở miệng ra đòi hỏi, suy nghĩ cho kỹ xem, thật sự em đang đòi hỏi gì và đóng góp gì cho thái độ và tư tưởng mà là gốc gác ảnh hưởng đến cuộc sống chung quanh em, nghĩ cho thấu đáo vào.

   Muốn thấy thay đổi thì hành động tích cực vào, dù chỉ là hành động bé nhỏ ở một nơi bé nhỏ

   Đã gửi cách đây 3861 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.49/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 49

   Miệng thì nói quan tâm, nhiệt huyết, xây dựng. Ngồi ngoài chỉ trích, đòi hỏi phải như thế này thế nọ, thời gian người khác bỏ ra.

   Nghe tưởng hay, mà thục tế là không biết tự trọng, vô ý thức, ích kỷ, và đạo đức giả.

   Quan tâm gì khi tôi thích spam thì tôi spam? Kệ cha ai có nhu cầu, 15 chỗ đăng là của tôi.

   Nhiệt huyết gì khi chẳng xem ai ra gì, muốn đôi co khích bác thì mang không gian chung ra ỉa rồi đái?

   Xây dựng, tự trọng gì mà ăn nói, đùa giỡn với đám đông như chợ cá? Xây dựng gì cho tập thể khi cho phép cá nhân lề mề, hành xử vô ý thức, chẳng trọng ai? Ngoài đời những cái đó chưa đủ cho em? Vạch cu ra đái trên cầu, quăng rác đầy đường, của công thì mang ra ăn nhậu, vợ con thì đánh đập chửi bới chưa đủ chăng? Em nghĩ gốc gác của những hành xử đó từ đâu ra???. Mới hôm qua hay qua cả một quá trình lề mề từ nhỏ tới lớn và được nuôi dưỡng bởi một xã hội vô cảm, vô thứcthái độ em là tiêu biểu -- sao cũng được, đó là chuyện nhỏ?

   Tự trọng, ý thức gì khi đòi hỏi cái chung phục tùng cái riêng? Chẳng tuân thủ tôn chỉ, bị kỷ luật thì la làng như ai đó cướp gì đó quý giá lắm.

   Nếu biết nghĩ tới người khác thì đã bỏ công ra nhắc nhở, bảo vệ cho người khác. Vào hưởng thụ, còn ngồi đó dòi hỏi "mềm mại", hơn nữa sẽ xét "vô ý" hay "cố ý", chẳng là đạo đức giả?

   Vì anh nghĩ em có cái tâm, anh mới viết cho em. Với lũ chó sủa càn trên FB, anh chẳng lý do gì bỏ thời gian tốn công. Không nói là vì quá khinh rẻ thái độ và bản chất bọn nó, chứ chẳng phải là chúng hay ho gì.

   Mấy chục năm, gia đình, xã hội, và học đường chẳng giáo dục để họ có được ý thức, chẳng lẽ anh làm được? :-)

   Trước khi mở miệng ra đòi hỏi, suy nghĩ cho kỹ xem, thật sự em đang đòi hỏi gì và đóng góp gì cho thái độ và tư tưởng mà là gốc gác ảnh hưởng đến cuộc sống chung quanh em, nghĩ cho thấu đáo vào.

   Đã gửi cách đây 3861 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.49/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 49

   Bài cuối về BB: Em thích đến em đến, em thích đi em đi, em không quan tâm gì về thế nào là kỷ cương, văn hóa của nơi em tham gia. Chẳng ai trách.

   Cái vớ vẩn là em phán này, phán nọ. Em muốn phán, thì em bỏ công sức ra tham gia ở góc độ bảo vệ và xây dựng kỷ cương cho nó rồi thì em phán, chẳng ai nói.

   Nói cho em rõ tiến trình, trước cũng vô tư như em, thấy BePolite vất vả, em ấy nhờ phụ anh giúp. Anh không thấy thoải mái chỉ "xài" mà không đóng góp.

   Vô mới thấy nó chèm nhẹp. Để phục vụ mục đích học tập tốt, thằng mod như con hầu thằng hầu, forum thì đủ nhóm không chế, tùy tiện. Cần kỷ luật thì xin phép, không thì bị chửi. Tập thể thành con tin cho lũ ích kỷ, tùy tiện, lắm mồm, to miệng. Bepolite thì dặn anh không ban quá 2h, nhớ viết lại tin tức để xử lý sau và để trình bày khi bị "than phiền". Em có thấy nhảm?

   Anh quyết định một số chuyện 1. Chém hết để lấy lại không gian chung, thế lực chung. 2. Giải thích rõ ràng cái philosophy và hướng culture 3. Áp dụng tự quản để mọi người ý thức hơn, forum có phạm quy hay không phạm quy, không quan trọng bằng mỗi người tham gia bảo vệ

   Em nghĩ em không cứng ngắc, mời em quan sát trong góc độ bảo vệ kỷ cương forum. Xem thử có bao nhiêu đăng lặp, và mời em "nhắc nhở" .. khi thấy in hoa, in đậm không cần thiết, mời em suy nghĩ, 1 thằng, 5 thằng, bao nhiêu thằng? Không ngăn, thằng khác thấy được làm theo, kỷ luật thằng kia khóc, sao nhỏ kia làm được.

   Mời em nhìn ở góc độ VĂN HÓA TẬP THỂ, em cho phép gì khi em "dễ dãi", em mang lại cái gì với dễ dãi? Khi người ý thức thì đã biết ý thức? Người không muốn chẳng sẽ bao giờ? Khi người biết ý thức sẽ biết chỉnh sửa?

   Anh xác định với em một chuyện: cộng đồng Bamboo hôm nay là của chung, chạy dưới tôn chỉ chung. Em hành xử đúng, chẳng ai đụng tới em. Chẳng có thằng nào, con nào khống chế forum theo ý riêng. Nó không còn là nơi phát biểu linh tinh, "juice là nước phở mấy em chân dài karaoke phải không?" .. "sai cai dau may" .. (hay những thứ này có tính chất hòa đồng, chia sẻ, giá trị học tập chỉ có em thấy mà anh không thấy?). Nói về hình thúc, tiếng Việt k dấu, in đậm và in hoa linh tinh đã là RẤT TỐI THIỂU. Em nghĩ sự tối thiểu hóa này là do dễ dãi?

   Để rồi em phán "cứng ngắc" thì anh nghĩ cái đó là mù quáng vì em không nhận định vấn đề đúng mức. Khi nào em vào R thường xuyên và nhắc nhở thường xuyên, nhìn bài đăng chẳng là vui hay k vui phạm hay không phạm, và em nhắc nhở từng vi phạm. Sau đó, em MUỐN phán, em cứ phán. Nếu em thấy có cách uyển chuyển hơn và KHÔNG TỐN THỜI GIAN, mời em đề nghị.

   Kiểu cách em phán hiện tại, là vô trách nhiệm, trịch thượng, ích kỷ và mù quáng. Chẳng khác gì bọn sủa càn trên FB.

   Sự việc đơn giản là thế. Và hiểu một chuỵen ở đây, chẳng ai cấm spam, nếu như em đừng tùy tiện, và tự !, và chẳng ai cấm bàn luận hay chia sẻ kiến thức hay tranh cãi lịch sự cho rốt ráo vấn đề cả.

   Chuyện spam thu hồi đất qua cảnh báo là chuyện bình thường, đó là ước vọng của đám đông thì chịu. Mods xóa được nhưng chẳng xóa là vì nhượng bộ lại cho tập thể tự quản; tập thể lấy lại chỗ cho người đăng; cho người học sau, cho những người có câu hỏi bị đẩy khỏi trang là chuyện cần và nên xẩy ra

   Hay em nghĩ là mọi người có quyền xả rác, ỉa đái đầy trên forum, rồi có người khác dọn? Thế thì hơi nhục (không cho người dọn, mà cho cộng đồng ý thức kém)

   Chẳng gì để khóc lóc, than phiền, hay có gì đó vĩ đại hà hiếp ai ở đây cả. Tham gia thì tham gia đàng hoàng.

   Có học, có giáo dục, thì khi phán ít nhất BE INFORMED, phán mù quáng thì .. em tự hiểu

   Em nói nghe hay, rất "rộng rãi" nhưng mời em walk the talk thay vì chỉ talk the talk.

   Ngồi ngoài hưởng thụ rồi lải nhải, thì em biết đó, ở mỗi địa phương Vietnam, có cả chục làng như thế, và luôn có một làng bán tôm bán cá, sủa càn, sủa bậy như bọn bạn của em trên FB

   Đã gửi cách đây 3862 ngày