• Hoạt động của Phonghidro2
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Phonghidro2
   Tên thậtphong
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   2 of 2
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.53/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 257

   ◦11:45, ngày 19 tháng 8 năm 2011 BBSupporter (Thảo luận | đóng góp) đã cấm "Nôbita (Thảo luận | đóng góp)", thời hạn 3 ngày ‎ (Lạm dụng in đậm, chuyên cả đoạn, dù đã khuyến cáo, vẫn chọn xem thường, không quan tâm đến ảnh hưởng người khác và không gian chung)

   Đã gửi cách đây 1445 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Vickybui
   • V15//Currently 4.53/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 334

   @Phonghidro: Nghiên cứu thị trường đc chia thành 2 dạng bảng câu hỏi(questionnaire) và phỏng vấn(interview). Bảng câu hỏi đc hoàn thành bởi người trả lời theo kiểu giấy bút. Trong questionnaire thì có Group, Mail, Drop-off. Drop-off là việc cầm bản questionnaire đến chỗ khách hàng để xin phỏng vấn, người ta trả lời và bạn ghi thông tin vào bảng câu hỏi. Group thì tổ chức phỏng vấn tại một địa điểm, bạn tìm người và mời người ta đến đấy để mừ pv, mail thì chắc khỏi cần giải thích nhỉ

   Đã gửi cách đây 1541 ngày
     
    
   Bạn bè
   2 of 2