• Hoạt động của Pink91
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Pink91
   Tên thậtpink
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 5.00/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 1

   làm thông dịch viên, hướng dẫn viên, nếu có thêm Anh ngữ thì làm trong các công ty Nhật

   Đã gửi cách đây 2205 ngày
     
    
   Bạn bè
   2 of 2