• Hoạt động của TuệNhi
   
  Hoạt động cộng đồng
   
  TuệNhi
  Tên thậtNguyễn Tuệ Nhi
   
  Trao đổi cá nhân
  Board
  5 of 20
  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
    
  avatar
  • V15//Currently 4.53/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Điểm: 4.5
  Số bình chọn : 257

  Cậu muốn tranh luận, đôi co, mời vào profile, đọc, hiểu tranh luận với những ý đã trình bày tại đó. QA không là nơi để cậu khích bác. Tôi không nhỏ hon cậu, và cậu cũng đã có con. chẳng bé bỏng gì. Vui lòng cư xử cho đúng mực. Thks.

  Đã gửi cách đây 1410 ngày
    
    
  avatar
  Nick : Acquycodon
  • V15//Currently 3.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Điểm: 3.0
  Số bình chọn : 3

  thank nhiều

  Đã gửi cách đây 1508 ngày
    
    
  avatar
  Nick : Stupid cat
  • V15//Currently 4.55/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Điểm: 4.6
  Số bình chọn : 458

  ss tuệ nhi, em hỏi cái, cái câu em hỏi trên R í, copy đó có nghĩa là cc ah? vậy câu của em hiểu thế nào? em thấy nó k xuôi^^

  Đã gửi cách đây 1545 ngày
    
    
  avatar
  • V15//Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Điểm: 0.0
  Số bình chọn : 0

  em ne datluntrum ne

  Đã gửi cách đây 1595 ngày
    
    
  avatar
  • V15//Currently 4.50/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Điểm: 4.5
  Số bình chọn : 6
  ???? 

  với quyển sách điện tử này, bạn có thể lầm bất cứ điều gì bạn muốn đối với phụ nữ, bất cứ mơ mộng nào; dù là quan hệ tay hai, tay ba hay thậm chí là lập một hậu cung của riêng bạn hay lập riêng một giáo phái cho bản thân. Mong muốn của bạn sẽ trở thành mệnh lệnh của họ

  Đã gửi cách đây 1638 ngày