• /-'dā-tə/

  Từ điển thông dụng

  Danh từ Dữ kiện về dữ kiện.

  Chú Thích

  Từ "meta" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp và có nghĩa là "ở bên kia, vượt xa hơn". Theo nhận thức luận thì tiếp đầu ngữ "meta" được xử dụng mang ý nghĩa "về". Vì thế "metadata" có nghĩa là "dữ kiện về dữ kiện".

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X