• Điểm aniline là nhiệt độ mà tại đó 1 hỗn hợp gồm 50% thể tích aniline và 50% thể tích chất cần đo đồng nhất pha (1 pha)

    This category currently contains no articles or media.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X