• /¸θɔ:mə´tə:dʒik/

  Thông dụng

  Cách viết khác thaumaturgical

  Tính từ
  (thuộc) phép thần thông, phép ảo thuật; thần thông, như ảo thuật

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X