• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  tan ra (băng)

  Điện lạnh

  được làm tan băng
  được làm tan giá
  thawed state
  trạng thái (được) làm tan giá
  thawed tissue
  mô (hữu cơ, động thực vật) được làm tan giá
  thawed tissue
  mô được làm tan giá (mô của sinh vật)
  được làm tan giá (tan băng)

  Kỹ thuật chung

  chảy ra (băng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X