• Idiom

  in the back of one\'s mind - ở phía sau của trí óc, suy nghĩ

  đâu đó trong tâm trí
  quan tâm thứ yếu
  luôn luẩn quẩn
  tâm nguyện, tâm khảm (không chắc, cần cross-ref Việt-Việt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X