• The pot calls the kettle black

    Lương ngắn lại chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X