• /θi'ɒlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thần học (sự nghiên cứu bản chất của Chúa trời và các cơ sở của tín ngưỡng (tôn giáo))
  Thuyết thần học; hệ thống thần học; tập hợp những tín ngưỡng tôn giáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X