• Thật chẳng hiểu nổi sao anh/cô ta thích được người đó/thứ đó

    Oxford dictionary:Used to say how difficult it is to understand why sb likes sb/st that you don't like at all.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X