• /¸θə:moumæg´nætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) nhiệt từ

  Chuyên ngành

  Vật lý

  nhiệt từ

  Kỹ thuật chung

  nhiệt tử
  thermomagnetic effect
  hiệu ứng nhiệt từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X