• Điện

    lá lưỡng kim

    Giải thích VN: Lá kim loại được chế tạo bằng cách ghép hai miếng kim loại có hệ số giãn nở khác nhau trong bộ điều nhiệt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X