• /´θik¸skʌld/

  Thông dụng

  Cách viết khác thick-witted

  Tính từ
  Ngu si, đần độn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X