• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Mỏng; mong manh
  spread the butter thinly
  phết bơ mỏng
  thinly-slice ham
  giăm bông thái mỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X