• /ˌθɪksəˈtrɒpɪk , ˌθɪksəˈtroʊpɪk/

  Hóa học & vật liệu

  chất xúc biến

  Xây dựng

  tính lưu biến
  tixôtrôpic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X